Tai nghe Airpod 2 Rep 1

450.000

  • Sản phẩm Rep 1 Airpod 2
  • Âm thanh rất ấm (8:10) hãng
  • Nguyên Seal – nguyên kiện