Dán cường lực

30.000
10.000

  • Dán cường lực tất cả đời máy
  • Hỗ trợ hạn chế vở màn hính
  • Chống trầy xướt